The Flag of the Republic of Suriname

Het Surinaamse Volkslied

Originele versie:

Opo kondre man oen opo!
Sranan gron e kari oen.
Wans ope tata komopo
wi moe seti kondre boen.
Stré de f'stré, wi no sa frede.
Gado de wi fesiman.
Eri libi te na dede
wi sa feti gi Sranan.

Nederlandse Versie:

God zij met ons Suriname
Hij verheff' ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samenkwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij

Nederlandse verstaling van de Originele versie:

Landgenoten staat op!
De Surinaamse grond roept u.
Waar de voorouders ook vandaan kwamen
Wij moeten het land opbouwen.
Strijd is er te voeren, wij zullen niet versagen.
God is onze leidsman.
Heel ons leven tot de dood
Zullen wij strijden voor Suriname.

Vertaling in het Engels:

Vertaling van de Originele versie:

Fellowmen arise!
The Suriname ground is calling you.
Where ever our ancestors came from,
we must build up this country.
Struggles have to be made, but we won't be afraid.
God is our leader.
During our whole lives until death
We will fight for Suriname.

Vertaling van de Nederlandse versie:

God is with our Suriname
He elevates our wonderful country
In what ever way we came here
We are attached to his ground
While we work we keep in mind
Justice and truth set free
To try out whatever is right
That gives dignity to our country

Het Surinaamse Wapen

Het Surinaamse Wapen


Het bovenstaande plaatje is het Wapen van Suriname. De woorden justitia, pietas and fides zijn Latijn en betekenen: gerechtigheid, vrede en trouw. Klik op deze link om meer over het Wapen van Suriname te lezen.

De Surinaamse Vlag

De eerste vlag naast deze tekst is de vlag, die in Suriname is geïntroduceerd in 1954. In 1954 werd de status van Suriname als kolonie veranderd naar een status als Nederlands overzees gebied. De vlag is afgeschaft na de onafhankelijkheid op 25 november 1975. Het was een witte vlag met vijf verschillend gekleurde sterren. Deze sterren waren bruin, wit, rood, zwart en geel van kleur. Al deze sterren waren verbonden door een een zwarte ring. De verschillende kleuren van de sterren stelden de verschillende bevolkingsgroepen voor en de ring symboliseerde eenheid. De zwarte ster stond voor de Creolen, de bruine voor de Indiers (Hindoestanen), de gele voor de Chinezen, de rode voor de Amerikaanse Indianen, en de witte voor de Europeanen. Al deze bevolkingsgroepen (en nog meer) komen volop in Suriname voor. De vlag geïntroduceerd in 1954
De tweede vlag is de huidige vlag van Suriname. In deze vlag wordt de eenheid van de verschillende etnische groepen gesymboliseerd door één ster. De ster heeft vijf punten (hoeken), die de vijf grootste etnische groepen moeten voorstellen: De Creolen, de Aziatische Indiërs (Hindoestanen), de Chinezen, Amerikaanse Indianen en de Europeanen, die nog steeds in Suriname wonen. De gele (gouden) kleur van de ster staat voor een gouden toekomst. De rode balk staat voor vooruitgang en liefde, de groene balken staan voor hoop en vruchtbaarheid en de witten voor vrede en gerechtigheid. De symboliek en de betekenis van deze vlag zijn mooi. Peter's Index over Suriname

Hier zijn links naar andere door mij gemaakte pagina's....

Suggesties voor al mijn pagina's zijn welkom op dit adres: pajtroon@dds.nl.

Deze pagina: Copyright © 2000 Peter A. J. Troon

Let op: Deze pagina is onderdeel van de Peter Troon Site.